مشوق الصبیان

عنوانمشوق الصبیان
گونهکتاب
شماره دسترسی٦٨چ
پدیدآورندگان همکارمحمدتقى, قابن, میرجلال ‏كتابفروش تبریز,
ناشربی نا
مکان انتشارتبریز
سال انتشار۱۲۶۹
تعداد صفحه۱٦ ص
اندازه۱۸*۵/۱۰ س.م
پدیدآورندگان

کاتب آقابن محمدتقى؛ بر حسب فرمایش میرجلال ‏كتابفروش تبریز

موضوعادبیات تالیف, ادبیات مکتبخانه ای, بی نا, غیرداستان, قابن محمدتقى, کتاب, کتاب درسی, میرجلال ‏کتابفروش تبریز, میرجلال ‏كتابفروش تبریز
نوع چاپ

چاپ سنگی

متن کامل