بحرالطویل پنج تن آل عبا

عنوانبحرالطویل پنج تن آل عبا
گونهکتاب
شماره دسترسی٨چ
پدیدآورندگان همکارمشهدی غلامرضا,
ناشرمطبعه مشهدی حسن کتابفروش
مکان انتشاربی جا
سال انتشار۱۲۷۱
تعداد صفحه١٧ص
اندازه۱۸*۱۱ س.م
پدیدآورندگان

بسعی و اهتمام مشهدی غلامرضا

موضوعادبیات تالیف, ادبیات مکتبخانه ای, افسانه دینی, افسانه ها و قصه های ایرانی, چاپ سنگی, کتاب, مشهدی غلامرضا
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سیاه و سفید)

نوع چاپ

چاپ سنگی

متن کامل