کاربرگه

Found 2341 results
فیلترها: کلیدواژه is کتاب  [برداشتن فیلترها]
۱۳۴۵
ویلهلم کارل گریم, کالسکه زرین. نیل, تهران, ص ١١٩ص, ۱۳۴۵.
کره اسب سیاه. وزارت آموزش و پرورش، مرکز تهیه خواندنیهای نوسوادان، فرانکلین, تهران, ص ٥٨ص, ۱۳۴۵.
کک به تنور، عمو نوروز. بنگاه انتشارات آرمان, تهران, ص ۱۸ص, ۱۳۴۵.
کلوچه فراری. پدیده, تهران, ص ٣١ ص, ۱۳۴۵.
آلکساندر دوما, کنت مونت کریستو. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٤٣ ص, ۱۳۴۵.
سوفی سگور, کودک بینوا. اقبال, تهران, ص ٢٢٣ص, ۱۳۴۵.
گیزلا بونزلس, ماکس و آدمکها. نبشته, تهران, ص ٥٦ص, ۱۳۴۵.
ملانصرالدین. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٤٧ص, ۱۳۴۵.
روت لئون, من چه هستم؟. فرانكلین، علی اکبر علمی, تهران, ص [۲٢] ص, ۱۳۴۵.
اسماعیل سعادت, ی‍ک‌ روز ب‍‍ا م‍لان‍ص‍ر‌ال‍دی‍ن. وز‌ارت‌ ‌آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ م‍رک‍ز ت‍‍ه‍ی‍ه‌ خ‍و‌ان‍دن‍ی‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ن‍وس‍و‌اد‌ان‌، ف‍ر‌ان‍ک‍ل‍ی‍ن‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۲۸ص‌, ۱۳۴۵.
۱۳۴۴
آرتور شاه و دلاوران میز گرد. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٥٢ ص, ۱۳۴۴.
نیکالای نیکالایویچ گورسکی, اسرار دریا. اميركبير, تهران, ص ۳۷۰ص, ۱۳۴۴.
فضل الله مهتدی (صبحی), اف‍س‍‍ان‍ه‌‌ ه‍‍ا. ‌ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۲ج., ۱۳۴۴.
هلن فوره سلتر, افسانه های سرخپوستان‌. امیركبیر، كتابهای طلائی‌, تهران‌, ص ۲ج‌, ۱۳۴۴.
جنت وولسی, انجمن دوستی و تفریح, و چهار نمایشنامه دیگر. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ١٤٢ص, ۱۳۴۴.
اولیس و غول یک چشم. امیرکبیر، کتابهای طلائی, [تهران], ص [٣٢] ص, ۱۳۴۴.
هانس کریستیان اندرسن, ج‍وج‍ه‌ اردک‌ زش‍ت‌. ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر ع‍ل‍م‍ی, تهران, ص ۵۰ ص, ۱۳۴۴.
حمله سرخ پوستها. علی اکبر علمی, تهران, ص ٥١ص, ۱۳۴۴.
ویلهلم کارل گریم, حیوانات خواننده. پديده, تهران‌, ص [٣١] ص, ۱۳۴۴.
ویلهلم کارل گریم, خیاط شجاع. پدیده, تهران, ص [٣٢] ص, ۱۳۴۴.
ریونو سوکه آکوتاگاوا, راشومون, و داستانهای دیگر. ابن سینا, تهران, ص ١٣٣ص, ۱۳۴۴.
می بلکر فریمن, زندگی آلبرت اینشتاین, از کودکی تا مرگ. پیروز، فرانکلین, تهران، نیویورک, ص ١٧٥ص, ۱۳۴۴.
سفرهای مارکوپولو. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٤٠ ص, ۱۳۴۴.
محمود کیانوش, غصه ای و قصه ای, هفت داستان پیوسته. رز, تهران, ص ١٢٦ص, ۱۳۴۴.
عباس یمینی شریف, فری به آسمان میرود. امیركبیر، كتابهای طلائی‌, تهران‌, ص [٣٣]ص‌, ۱۳۴۴.
شورای کتاب کودک, فهرست کتاب برای کودکان و نوجوانان: (سال ۱۳۴۲-۱۳۴۳). شورای کتاب کودک, تهران, ص ٢٣، ٤ ص, ۱۳۴۴.
آلبر دیزنی, قصه های ژاپنی. بنگاه مطبوعاتی افشاری, تهران, ص ١١٨ص, ۱۳۴۴.
جون والش آنگلاوند, کتاب دوستی و محبت‌. ابن سینا, تهران, ص [٣٢] ص‌, ۱۳۴۴.
کلاه قرمزى. پدیده, تهران, ص [٣٢] ص, ۱۳۴۴.
ریچارد داد مور, لورنادون. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٥٢ ص, ۱۳۴۴.
الیس گیر کلیسی, ملانصرالدین. گوتنبرگ, تهران, ص ج٢, ۱۳۴۴.
جواهر لعل نهرو, نامه های پدری به دخترش. امیرکبیر، پرستو, تهران, ص ٢٨٤ص, ۱۳۴۴.
وی‍ل‍ی‌ ش‍لاق‌ ک‍ش‌. ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر ع‍ل‍م‍ی, تهران, ص ۴۷ ص, ۱۳۴۴.
محمد ابراهیم باستانی پاریزی, یعقوب لیث. ابن سینا، فرانکلین, تهران, ص ٣٥١ص, ۱۳۴۴.
۱۳۴۳
جلال الدين مولوى, بشنو از نى چون حکایت مى‏کند: داستانهاى مثنوى. محمدى, شيراز, ص ۱۹۵ ص, ۱۳۴۳.
لووالاس, بن‏هور. اميركبير، كتابهاى طلائى, تهران, ص ۶۳ص, ۱۳۴۳.
نیکلای واسیلویچ گوگول, تاراس بولبا. كتابهاى جيبى، اميركبير, تهران, ص ۲۰۵ص, ۱۳۴۳.
سیو گاتریج, تام ادیسن. نورجهان, تهران, ص ١٥٤ص, ۱۳۴۳.
برتا موریس پاركر, جانداران سراسر اعصار. ابن سینا, تهران, ص ٣٦ص, ۱۳۴۳.
ا‌ی‌ س‌ بیستروف‌, د‌اس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ی‌ م‍ل‍ل‌ م‍ش‍رق‌ زم‍ی‍ن‌. ب‍ن‍گ‍‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍‍اب‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۲ج., ۱۳۴۳.