اولیس و غول یک چشم

عنواناولیس و غول یک چشم
گونهکتاب
شماره دسترسی٦٢٤ک
پدیدآورندگان همکارجعفری, محمد رضا
ناشرامیرکبیر، کتابهای طلائی
مکان انتشار[تهران]
سال انتشار۱۳۴۴
تعداد صفحه[٣٢] ص
اندازه٥/٢١*١٤ س.م
پدیدآورندگان

ترجمه محمد رضا جعفری

موضوعادبیات ترجمه, افسانه جادویی, افسانه جانوری, امیرکبیر،کتاب های طلایی, کتاب, مجموعه ها, محمد رضا جعفری
گروه سنی(ج.د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٢ تومان

عنوان کوتاهکتابهای طلائی؛ ٨
نوبت چاپچاپ اول: ١٣٤٢، چاپ دوم: ١٣٤٤
متن کامل

مجموعه ی ۴ داستان، شامل: اولیس و غول یک چشم؛ اردک سفید؛ رامپل استیل کین؛ و....Best Sneakers | Vans Shoes That Change Color in the Sun: UV Era Ink Stacked & More – Fitforhealth News