بن‏هور

عنوانبن‏هور
گونهکتاب
پدیدآورندگانلووالاس,
پدیدآورندگان همکارجعفری, محمد رضا
متن کامل

بن هور از مردم اورشلیم است. روزی هنگامی که برای دیدن سربازان رومی به پشت بام رفته است ناخواسته دستش به آجرى مى خورد و آجر روى سر فرمانده ی رومی می افتد. بن هور به مجازات این عمل محکوم می شود که در کشتى هاى رومى پارو بزند. فرمانده ى نیروی دریایی روم که پدر بن هور، شاهزاده ی هور را می شناسد، پس از شناختن او دستور می دهد آزادش کنند. به همراه تصویر براى رنگ آمیزى.