حیوانات خواننده

عنوانحیوانات خواننده
گونهکتاب
شماره دسترسی٩٤٠ک
پدیدآورندگانگریم, ویلهلم کارل
تاریخ تولد - وفات

۱۷۸۶- ۱۸۵۹

پدیدآورندگان همکارکینکد, اولین, پروبست, امیل, احسان,
عنوان دیگر

عنوان اصلی: [ The animal musicians]

ناشرپديده
مکان انتشارتهران‌
سال انتشار۱۳۴۴
تعداد صفحه[٣١] ص
اندازه۱۹*۲۰ س.م
پدیدآورندگان

[از برادران گریم]؛ داستان از اولين کینکد؛ نقاشی از ا. پروبست؛ ترجمه از احسان

موضوعا. پروبست, احسان, ادبیات ترجمه, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های آلمانی, اولين کینکد, پدیده, کتاب, گریم, ویلهلم کارل گریم
گروه سنی(ب،ج)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (رنگى)

بهاء

۴۰ ريال

متن کامل

الاغ، سگ، گربه و خروس به سبب پیرى از خانه هاى شان رانده شده اند. آن ها در جنگل به خانه اى مى رسند که مخفی گاه دزدان است. به کمک هم دزدها را فرارى مى دهند و در آنجا ساکن مى شوند.latest Nike release | Vans Shoes That Change Color in the Sun: UV Era Ink Stacked & More – Fitforhealth News