آرتور شاه و دلاوران میز گرد

عنوانآرتور شاه و دلاوران میز گرد
گونهکتاب
شماره دسترسی٤٧ک
پدیدآورندگان همکارجعفری, محمد رضا
عنوان دیگر

عنوان اصلى: [King Arthur and the Knights of the Round Table]

ناشرامیرکبیر، کتابهای طلائی
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۴
تعداد صفحه٥٢ ص
اندازه٧/٢١*٢/١٤س.م
پدیدآورندگان

ترجمه محمد رضا جعفری

موضوعادبیات ترجمه, امیرکبیر،کتاب های طلایی, فانتزی انگلیسی, فانتزی تاريخی, کتاب, محمد رضا جعفری
گروه سنی(د)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٢٠ ریال

عنوان کوتاهكتابهای طلائی؛ ٦
نوبت چاپچاپ اول: ١٣٤٢، چاپ دوم: ١٣٤٤
متن کامل

آرتور از کودکی به جادوگری مهربان سپرده مى شود. او به کمک شمشیر جادویی اش به پادشاهى انگلستان مى رسد و در هنگام مرگ شمشیرش را به دریاچه مى افکند و سپس زندگی را بدرود مى گوید.