اف‍س‍‍ان‍ه‌‌ ه‍‍ا

عنواناف‍س‍‍ان‍ه‌‌ ه‍‍ا
گونهکتاب
شماره دسترسی١١١٨ک
پدیدآورندگانمهتدی (صبحی), فضل الله
تاریخ تولد - وفات

-۱۳۴۱

پدیدآورندگان همکارمهتدی (صبحی), فضل الله
ناشر‌ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
مکان انتشارت‍‍ه‍ر‌ان‌
سال انتشار۱۳۴۴
تعداد صفحه۲ج.
اندازه۴/۲۱*۸/۱۳س.م
پدیدآورندگان

ب‍‍ا‌ه‍ت‍م‍‍ام‌ ص‍ب‍ح‍‍ی‌

موضوعادبیات تالیف, افسانه آزمونی, افسانه جادویی, افسانه شاهی, افسانه ها و قصه های ایرانی, امیر کبیر, بازنویسی, ص‍ب‍ح‍‍ی‌, صبحی, فضل الله مهتدی, کتاب, مجموعه ها
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه‏ و سفيد ، رنگی)

بهاء

۱۱۰ریال (ج۱و ۲)

نوبت چاپچاپ اول: ۱۳۲۳، چاپ دوم: ۱۳۳۸، چاپ سوم: ۱۳۴۲، چاپ چهارم: ۱۳۴۴
متن کامل

مجموعه ی ۲۹ داستان، شامل: گل خندان؛ نمدی؛ بزی؛ و....Buy Sneakers | Nike Shoes