فری به آسمان میرود

عنوانفری به آسمان میرود
گونهکتاب
شماره دسترسی١٣٩٠ک
پدیدآورندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

١٢٩٨-١٣٦٨

ناشرامیركبیر، كتابهای طلائی‌
مکان انتشارتهران‌
سال انتشار۱۳۴۴
تعداد صفحه[٣٣]ص‌
اندازه۵/۲۱×۱۸س.م
پدیدآورندگان

از عباس یمینی شریف

موضوعادبیات تالیف, ادبيات تاليف, امیرکبیر،کتاب های طلایی, داستان فارسی, کتاب, منظومه داستانی
گروه سنی(ج‌،د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

۳۰ریال

متن کامل

مجموعه ی ۳۳ داستان منظوم‌، شامل‌: یک روز گردش؛ فریاد شادی؛ خوردن ناهار؛ و...