سفرهای مارکوپولو

عنوانسفرهای مارکوپولو
گونهکتاب
شماره دسترسی١٨٥٩ک
تاریخ تولد - وفات

١٢٥٤-١٣٢٣؟

پدیدآورندگان همکارجعفری, محمد رضا
عنوان دیگر

عنوان اصلى: [Adventures and Discoveries of Marco Polo]

ناشرامیرکبیر، کتابهای طلائی
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۴
تعداد صفحه٤٠ ص
اندازه٢٢*١٤ س.م
پدیدآورندگان

ترجمه محمد رضا جعفری

موضوعادبیات ترجمه, امیرکبیر،کتاب های طلایی, تلخیص, سفرنامه, غیرداستان, کتاب, محمد رضا جعفری
گروه سنی(د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٢ تومان

عنوان کوتاهكتابهای طلائی؛ ٩
نوبت چاپچاپ اول: ١٣٤٢. چاپ دوم: ١٣٤٤
متن کامل

سفرنامه ى مارکوپولو جهانگرد ایتالیایی که ره آورد سفرهاى او به سرزمین هایى از جمله عراق، ایران، هند و چین است.