نامه های پدری به دخترش

عنواننامه های پدری به دخترش
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٢١٩ک
پدیدآورندگاننهرو, جواهر لعل
تاریخ تولد - وفات

١٨٨٩-١٩٦٤

پدیدآورندگان همکارتفضلی, محمود
عنوان دیگر

عنوان اصلی: Letters from a father to his daughter

ناشرامیرکبیر، پرستو
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۴
تعداد صفحه٢٨٤ص
اندازه٥/١١*٥/١٦ س.م
پدیدآورندگان

جواهر لعل نهرو؛ ترجمه محمود تفضیلی

موضوعجواهر لعل نهرو, کتاب, محمود تفضیلی
گروه سنی(د)
وضعیت رنگ

عکس (سیاه و سفید)

نوبت چاپچاپ اول: ١٣٣٦، چاپ دوم: ١٣٣٦، چاپ سوم: ١٣٤١
متن کامل

مجموعه نامه‏هاى جواهر لعل نهرو نخست وزیر فقید هند در طى دو سال و نیم از زندان‏هاى مختلف براى دخترش. نامه‏ها حاوى اطلاعات مفیدى درباره تاریخ جهان و باستان شناسى و سایر جنبه‏هاى زندگى است.