فهرست کتاب برای کودکان و نوجوانان: (سال ۱۳۴۲-۱۳۴۳)

عنوانفهرست کتاب برای کودکان و نوجوانان: (سال ۱۳۴۲-۱۳۴۳)
گونهکتاب
شماره دسترسی٥٢١٢
پدیدآورندگانشورای کتاب کودک,
ناشرشورای کتاب کودک
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۴
تعداد صفحه٢٣، ٤ ص
پدیدآورندگان

شورای کتاب کودک

موضوعادبیات تالیف, شورای کتاب کودک, کتاب, کتاب مناسب, کتابشناسی
متن کامل

فهرست کتاب های مناسب کودکان و نوجوانان بر پایه ی سنجه های شورای کتاب کودک با تفکیک گروه سنی، در سال های ۱۳۴۲ و ۱۳۴۳ به همراه فهرست کتاب های مناسب از آبان ۱۳۴۳ تا آبان ۱۳۴۴.latest Running Sneakers | New Balance 530 Til Kvinder, hvid - MR530SG