قصه های ژاپنی

عنوانقصه های ژاپنی
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٢٠٢ک
پدیدآورندگاندیزنی, آلبر
پدیدآورندگان همکارشکیباپور,
ناشربنگاه مطبوعاتی افشاری
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۴
تعداد صفحه١١٨ص
اندازه١٥*٣/٢١ س.م
پدیدآورندگان

نویسنده آلبر دیزنی؛ ترجمه شکیباپور

موضوعآلبر دیزنی, بنگاه مطبوعاتی افشاری, شکیباپور, کتاب
گروه سنی(ج، د)
بهاء

٢٥ ریال

عنوان کوتاهقصه های خوب برای بچه های خوب
متن کامل

مجموعه ی ۱۲ داستان، شامل: مسافر باهوش؛ مقبره جواهر؛ کودک بدشانس؛ و....