خیاط شجاع

عنوانخیاط شجاع
گونهکتاب
شماره دسترسی٩٤١ک
پدیدآورندگانگریم, ویلهلم کارل
تاریخ تولد - وفات

۱۷۸۶- ۱۸۵۹

پدیدآورندگان همکارکینکد, اولین, پروبست, امیل, احسان,
عنوان دیگر

عنوان اصلى: The Brave Little Tailor

ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۴
تعداد صفحه[٣٢] ص
اندازه٥/٢٠*١٩ س.م
پدیدآورندگان

[گریم]؛ داستان از اولين کینکد؛ نقاشی از ا. پروبست؛ ترجمه از احسان

موضوعا. پروبست, احسان, ادبیات ترجمه, افسانه آزمونی, افسانه جادویی, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های آلمانی, اولين کینکد, پدیده, کتاب, گریم, ویلهلم کارل گریم
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگى)

بهاء

۴۰ ريال

متن کامل

خیاطی که با یک ضربه، هفت مگس را کشته است، به پیشنهاد موش نزد حاکم مى رود تا شغل مناسبى‏ پیدا کند. او به کمک موش، شرط های حاکم یعنی کشتن دو غول، دستگیری اسب یک شاخ و گراز وحشی را عملى مى کند و داماد حاکم مى شود.Nike air jordan Sneakers | Women's Sneakers