کاربرگه

Found 51 results
فیلترها: کلیدواژه is خواندن  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
سیمین دخت مشکور و صدر حاج سیدجوادی, حسن, شروع آموزش خواندن, ش آموزش و پرورش قبل از دبستان. مدرسه عالی شمیران, تهران, ص ۱۷۸ص., نوشته شده.
۱۳۶۳
بامبرگر، ریچارد و آهی (ایمن), لیلی, پرورش انگیزه مداوم خواندن و عادت به مطالعه. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٣١] – ٣٥, ۱۳۶۳.
حذفی, رغبتهای مطالعه در نوجوانان. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٥١]–٥٣, ۱۳۶۳.
آتش جعفرنژاد, شرایط اصلی یک کتاب خوب از نظر کودکان و نوجوانان. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٤٧]–٥٠, ۱۳۶۳.
نوش آفرین انصاری (محقق), کتاب و اجتماع. در جعفرنژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [١٧٠] – ١٧١, ۱۳۶۳.
توران میرهادی (خمارلو), گزارش برنامه تجربی یک ساعت مطالعه در هفته برای تمام کلاسهای دبستان فرهاد سال تحصیلی ۴۵ – ۱۳۴۴. در جعفرنژاد، آتش. ۳۹ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, صص ص. ۱۳۲–۱۴۳, ۱۳۶۳.
توران میرهادی (خمارلو), گزارشهای کتاب را می توان زنده و جالب اجرا کرد. در جعفرنژاد، آتش. ۳۹ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, صص ص. ۱۴۴–۱۵۲, ۱۳۶۳.
معلم، بچه ها و کتاب. در جعفرنژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [١٦٢] – ١٦٤, ۱۳۶۳.
نقش خانواده در علاقه مند کردن اطفال برای مطالعه. در جعفرنژاد، آتش. ۳۹ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [۱۵۹]–۱۶۱, ۱۳۶۳.
۱۳۵۷
لیلی آهی (ایمن), گذری در ادبیات کودکان. شورای کتاب کودک, تهران, ص ١٠، ١٧٥ ص, ۱۳۵۷.
شهین دخت مجیدی و حری, عباس, نقش کتاب در سازندگی کودکان پرورشگاهی, ش کتابداری و اطلاع رسانی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ۱۳۵۷.
۱۳۵۴
رغبت های مطالعه در نوجوانان. گزارش شورای کتاب کودک, ص ٩-١١, ۱۳۵۴.
آتش جعفرنژاد, شرایط اصلی یک کتاب خوب از نظر کودکان و نوجوانان. گزارش شورای کتاب کودک, ص ١٧-٢٠, ۱۳۵۴.
کتابخانه و کتابخوانی: به مناسبت روز جهانی کتاب کودک. پیک معلم و خانواده, ص ۳۷۸-۳۸۱, ۱۳۵۴.
۱۳۵۲
آشنایی با ادبیات. پیک معلم و خانواده, ص ۲۴۹-۲۵۰, ۱۳۵۲.
نسیم خاکسار, بچه ها بیائید با هم کتاب بخوانیم. نیما, آبادان, ص ٤٣ ص, ۱۳۵۲.
نسیم خاکسار, حرف اول من با شما بچه ها. در خاکسار، نسیم. بچه ها بیائید با هم کتاب بخوانیم. آبادان: نیما, ص [٥]-٢٦, ۱۳۵۲.
حسن مجابی و انصاری (محقق), نوش آفرین, دانش‌آموز ایرانی و کتاب‌های مذهبی, ش کتابداری و اطلاع رسانی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ۱۳۵۲.
آصفه آصفی, در آستانه فردا. مکتب مام, ص ۳, ۱۳۵۲.
در انتخاب دوست بچه‌ها را یاری کنید کتاب بهترین دوست بچه‌های شماست. مکتب مام, ص ۴۴-۴۶, ۱۳۵۲.
پروین بلورچی (رستمکلایی) و آهی (ایمن), لیلی, رغبتهای مطالعه کودکان در ده دبستان تهران, ش کتابداری و اطلاع رسانی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ۱۳۵۲.
روز جهانی کتاب کودک و هدفهای آن. پیک معلم و خانواده, ص ۴۳۵-۴۳۸, ۱۳۵۲.
کودکان ما کتاب می خواهند. پیک معلم و خانواده, ص ۴۴۲-۴۴۷, ۱۳۵۲.
گفتگو با خانم محبوب نورصالحی, متصدی کتابخانه در مدرسه فرهاد تهران درباره کودکان و کتاب و کتابخانه ". پیک معلم و خانواده, ص ۷۵-۸۱, ۱۳۵۲.
۱۳۵۱
بامبرگر، ریچارد, ایجاد علاقه به مطالعه و خو کردن به آن. گزارش شورای کتاب کودک, ۱۳۵۱.
عباس حری و انصاری (محقق), نوش آفرین, جامعه شناسی کتابخوانی نوجوانان ۱۵-۱۹ ساله, ش کتابداری و اطلاع رسانی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ۱۳۵۱.
سر مقاله: هفته کتاب. پیک معلم و خانواده, ص ۷۵-۷۶, ۱۳۵۱.
کتابخوان یا پژوهنده. پیک معلم و خانواده, ص ۳۲۹-۳۳۱, ۱۳۵۱.
باطنی، محمدرضا, مهارت در خواندن. پیک معلم و خانواده, ص ۴۴۵-۴۴۶, ۱۳۵۱.
۱۳۵۰
اولین جلسه گفت و شنود ماهانه سال جهانی کتاب, « نقش خانواده در علاقه مند کردن اطفال به مطالعه » ". گزارش شورای کتاب کودک, صص ۷–۹, ۱۳۵۰.
دومین جلسه گفت و شنود ماهانه سال جهانی کتاب, (معلم، بچه ها و کتاب). گزارش شورای کتاب کودک, ص ٩-١١, ۱۳۵۰.
۱۳۴۸
بابی در ضرورت خواندن. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۳، ۷], ۱۳۴۸.
بامبرژه، ریشارد و نوایی, داود, جوانان و مطالعه. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۳۹-۴۰, ۱۳۴۸.
خانواده : بچه‌ها چه کتاب‌هائی بخوانند ؟. کیهان, ص ٥, ۱۳۴۸.
توران میرهادی (خمارلو), می توان گزارشهای کتاب را زنده و جالب اجرا کرد. ماهنامه شورای کتاب کودک, صص ۷-۱۵, ۱۳۴۸.
۱۳۴۶
به مناسبت هفته کتاب: کتاب و کتاب خواندن. پیک معلم راهنمای پیک دانش آموز, ص ۱-۲, ۱۳۴۶.