دومین جلسه گفت و شنود ماهانه سال جهانی کتاب

عنواندومین جلسه گفت و شنود ماهانه سال جهانی کتاب
گونهمقاله
عنوان فرعی(معلم، بچه ها و کتاب)
ناشرگزارش شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۵۰
تاریخ نشر

اسفند ١٣٥٠

شماره

س ٩ ش ٤

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٩-١١
موضوعخواندن, شورای کتاب کودک, گزارش شورای کتاب کودک, مقاله
متن کامل

گزارشی از دومین جلسه ی گفت و شنود ماهانه در شورای کتاب کودک به مناسبت سال جهانی کتاب. در این جلسه میرهادی، اعتمادزاده و فرجوان سخنرانی کردند. سپس به مشکلات مدرسه ها برای ایجاد عادت به کتابخوانی دانش آموزان نیز اشاره و راه حل هایی برای حل این مشکل ارائه شد. آن گاه برای علاقه مند کردن دانش آموزان به مطالعه به آموزگاران پیشنهادهایی داده شد.