قسمتی از سخنرانی خانم نوش آفرین انصاری، رئیس کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تحت عنوان کتاب و اجتماع که در تاریخ ۱۴/۱۱/۴۸ در تالار فردوسی دانشکده ادبیات ایراد شد

عنوانقسمتی از سخنرانی خانم نوش آفرین انصاری، رئیس کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تحت عنوان کتاب و اجتماع که در تاریخ ۱۴/۱۱/۴۸ در تالار فردوسی دانشکده ادبیات ایراد شد
گونهمقاله
ناشرگزارش شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۴۹
تاریخ نشر

آذر ١٣٤٩

شماره

س ٨ ش ۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۴-۱۵
موضوعخواندن, شورای کتاب کودک, کتاب مناسب, گزارش شورای کتاب کودک, مقاله
متن کامل

عادت و علاقه به مطالعه در افراد باید از سال های کودکی ایجاد شود. از این رو، وجود کتابخانه در مدرسه ها لازم است. آشنا کردن آموزگاران با کتاب و استفاده از انواع آن و تشریح تأثیری که کتاب بر ذهن کودکان می گذارد، مسأله ی مهم بعدی است. هر کتابی برای کودکان مناسب نیست. باید کتاب های مناسب شناخته و معرفی شوند تا تهیه کنندگان آن ها تشویق شوند و کارهای بعدی خود را نیز با کیفیت بالا ارائه دهند.Nike Sneakers | Nike Shoes