دانش‌آموز ایرانی و کتاب‌های مذهبی

عنواندانش‌آموز ایرانی و کتاب‌های مذهبی
گونهپایان نامه
پدیدآورندگانمجابی, حسن, انصاری (محقق), نوش آفرین
مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهدانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی
سال انتشار۱۳۵۲
زبان انتشارفارسی
پدیدآورندگان

استاد راهنما نوش آفرین انصاری (محقق)

مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
رشته تحصیلیکتابداری و اطلاع رسانی
موضوعاقلیت ها, پایان نامه, حسن مجابی, خواندن, دانش آموزان, کتاب‌ دینی, منابع نوشتاری, ناشران, نوش آفرین انصاری (محقق)
متن کامل

بررسی میزان گرایش دانش آموزان به مطالعه کتاب و کتاب های مذهبی با استفاده از توزیع پرسشنامه میان دانش آموزان مسلمان و اقلیت های مذهبی چند مدرسه در مناطق مختلف تهران و بررسی دیدگاه ناشران در این زمینه.