نقش خانواده در علاقه مند کردن اطفال برای مطالعه

عنواننقش خانواده در علاقه مند کردن اطفال برای مطالعه
گونهمقاله
ناشردر جعفرنژاد، آتش. ۳۹ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۶۳
تاریخ نشر

۱۳۶۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحهص. [۱۵۹]–۱۶۱
موضوع٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان, خواندن, شورای کتاب کودک, مقاله
متن کامل

گزارشی از نخستین جلسه ی گفت و شنود ماهانه در شورای کتاب کودک به مناسبت سال جهانی کتاب. در این جلسه والدین به روش هایی که در خانه برای علاقه مند کردن فرزندان شان به مطالعه در پیش گرفته اند و مشکلاتی را که در خانه و مدرسه با آن رو به رو هستند اشاره کرده اند. سپس پرسش هایی را در این زمینه مطرح کرده اند و پیشنهادهایی نیز ارائه داده اند.Sports Shoes | Nike