نقش کتاب در سازندگی کودکان پرورشگاهی

عنواننقش کتاب در سازندگی کودکان پرورشگاهی
گونهپایان نامه
پدیدآورندگانمجیدی, شهین دخت, حری, عباس
مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهدانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی
سال انتشار۱۳۵۷
زبان انتشارفارسی
پدیدآورندگان

استاد راهنما عباس حری

مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
رشته تحصیلیکتابداری و اطلاع رسانی
موضوعپایان نامه, پرورشگاه ها, خواندن, شهین دخت مجیدی, عباس حری, منابع نوشتاری
متن کامل

بررسی وضعیت زندگی کودکان پرورشگاهی، تاریخچه‌ی پرورشگاه ها در ایران و بررسی نقش کتاب در زندگی این کودکان به همراه متن گفت‌وگو با حدود سی دختر ۶ تا ۱۷ ساله‌ی پرورشگاهی.