جامعه شناسی کتابخوانی نوجوانان ۱۵-۱۹ ساله

عنوانجامعه شناسی کتابخوانی نوجوانان ۱۵-۱۹ ساله
گونهپایان نامه
پدیدآورندگانحری, عباس, انصاری (محقق), نوش آفرین
مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهدانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی
سال انتشار۱۳۵۱
زبان انتشارفارسی
پدیدآورندگان

استاد راهنما نوش آفرین انصاری (محقق)

مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
رشته تحصیلیکتابداری و اطلاع رسانی
موضوعپایان نامه, جامعه شناسی خواندن, خواندن, عباس حری, منابع نوشتاری, نوش آفرین انصاری (محقق)
متن کامل

بررسی جامعه شناسی و تاثیر محیط و هماسالان و سایر عوامل اجتماعی بر روی نوجوانان ۱۵ تا ۱۹ ساله و کتابخوانی آنها با استفاده از پرسش نامه.latest jordan Sneakers | Men’s shoes