گفتگو با خانم محبوب نورصالحی

عنوانگفتگو با خانم محبوب نورصالحی
گونهمقاله
عنوان فرعیمتصدی کتابخانه در مدرسه فرهاد تهران درباره کودکان و کتاب و کتابخانه "
ناشرپیک معلم و خانواده
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

نیمه اول آبان ۱۳۵۲

شماره

دوره۱۰ ش۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷۵-۸۱
وضعیت رنگ

عکس (سیاه و سفید)

موضوعپیک معلم و خانواده, خواندن, کتابخانه آموزشگاهی, کتابخانه شخصی, مصاحبه ها, مقاله, نورصالحی، محبوب
متن کامل

گفت و گو با محبوب نورصالحی کتابدار مدرسه ی فرهاد، درباره ی اهمیت کتابخانه ی مدرسه برای دانش آموزان، نظارت بر کتابخوانی کودکان، ایرادهای کتابهای ویژه ی کودکان و نوجوانان، تشویق کودکان به داشتن کتابخانه ی شخصی در خانه و ارائه ی پیشنهادهایی برای ایجاد کتابخانه در مدرسه ها.Authentic Sneakers | Nike