روز جهانی کتاب کودک و هدفهای آن

عنوانروز جهانی کتاب کودک و هدفهای آن
گونهمقاله
ناشرپیک معلم و خانواده
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

نیمه اول فروردین ۱۳۵۲

شماره

دوره۹ ش۱۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۳۵-۴۳۸
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعپیک معلم و خانواده, خواندن, دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان, روز جهانی کتاب کودک, شورای کتاب کودک, لپمن، یلا, مقاله
متن کامل

معرفی روز جهانی کتاب کودک، دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان، آشنایی با زندگی و فعالیت های جلا لپمن بنیانگذار این دفتر، گزارش هفتمین سال برگزاری روز جهانی کتاب کودک و نقش شورای کتاب کودک به عنوان نماینده و هماهنگ کننده ی برگزاری این روز در ایران، ایجاد علاقه مندی به مطالعه درباره ی مدرسه ها، قصه ها، داستان ها، و ترانه های کودکان ملت های دیگر و معرفی سالیانه ی یکی از نویسندگان نامدار کتاب های کودکان ونوجوانان.spy offers | Nike Off-White