شرایط اصلی یک کتاب خوب از نظر کودکان و نوجوانان

عنوانشرایط اصلی یک کتاب خوب از نظر کودکان و نوجوانان
گونهمقاله
نویسندگانجعفرنژاد, آتش
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٣ -

ناشردر جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۶۳
تاریخ نشر

١٣٦٣

زبان انتشارفارسی
شماره صفحهص. [٤٧]–٥٠
موضوع٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان, جعفر نژاد، آتش, خواندن, شورای کتاب کودک, کتاب مناسب, مقاله
متن کامل

در این مقاله ۱۸ شرط به عنوان شرایط اصلی یک کتاب مناسب از نظر کودکان بیان شده است. این شرایط نتیجه ی به دست آمده از پرسشنامه ای است که از سوی شورای کتاب کودک تهیه شده و در میان دانش آموزان دختر و پسر دبستانی و راهنمایی پخش شده است.Buy Sneakers | Best Custom Jordans of All Time - Fashion Inspiration and Discovery