کتاب و اجتماع

عنوانکتاب و اجتماع
گونهمقاله
نویسندگانانصاری (محقق), نوش آفرین
تاریخ تولد - وفات

١٣١٨-

ناشردر جعفرنژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۶۳
تاریخ نشر

١٣٦٣

زبان انتشارفارسی
شماره صفحهص. [١٧٠] – ١٧١
موضوع٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان, انصاری، نوش آفرین محقق, خواندن, شورای کتاب کودک, کتاب مناسب, مقاله
متن کامل

عادت و علاقه به مطالعه در افراد باید از سال های کودکی ایجاد شود. از این رو، وجود کتابخانه در مدرسه ها لازم است. آشنا کردن آموزگاران با کتاب و استفاده از انواع آن و تشریح تأثیری که کتاب بر ذهن کودکان می گذارد، مسأله ی مهم بعدی است. هر کتابی برای کودکان مناسب نیست. باید کتاب های مناسب شناخته و معرفی شوند تا تهیه کنندگان آن ها تشویق شوند و کارهای بعدی خود را نیز با کیفیت بالا ارائه دهند.buy shoes | Nike - Sportswear - Nike Tracksuits, Jackets & Trainers