کاربرگه

Found 2341 results
فیلترها: کلیدواژه is کتاب  [برداشتن فیلترها]
۱۳۲۲
شارل پرو, دختر زیبا. [بنگاه مطبوعاتى وبازرگانى فرهنگ], تهران, ص ١٢ص, ۱۳۲۲.
و و پیتر, دم دروازه خاور, یک داستان شرقی حاوی اسراری از عالم طبیعت که در آخر داستان کشف میشود. روزنامه خورشید ایران, تهران, ص ٦٧ص, ۱۳۲۲.
شارل پرو, فرشته. [بنگاه مطبوعاتى وبازرگانى فرهنگ], تهران, ص [١۶]ص, ۱۳۲۲.
هانس کریستیان اندرسن, قوهاى وحشى. بنگاه مطبوعاتى فرهنگ, تهران, ص ١۶ ص, ۱۳۲۲.
کلاه قرمزی. بنگاه مطبوعاتى و بازرگانى فرهنگ, [طهران], ص ۶ص, ۱۳۲۲.
شارل پرو, گربه چکمه‏ پوش. [بنگاه مطبوعاتى و بازرگانى فرهنگ], تهران, ص ١۴ص, ۱۳۲۲.
۱۳۲۰
محمد علی جمالزاده, پ‍ل‍ن‍گ. ب‍ن‍گ‍‍اه‌ م‍طب‍و‌ع‍‍ات‍‍ی‌ ‌اف‍ش‍‍ار‌ی‌, ت‍‍ه‍ر‌ان, ص ۴۰ ص, ۱۳۲۰.
هانس کریستیان اندرسن, ق‍و‌ه‍‍ا‌ی‌ وح‍ش‍‍ی. بنگاه پ‍روی‍ن‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ٥٨ ص, ۱۳۲۰.
۱۳۱۹
ژول ورن, الماسپاره. مروج, تهران, ص ١٦٧ص, ۱۳۱۹.
شنگول و منگول. كتابفروشى اسلامیه, [طهران], ص ۱٦ص, ۱۳۱۹.
مولودنامه حضرت رسول. علمى و شركاء, طهران, ص ۱۵ ص, ۱۳۱۹.
نوازنده بینوا, شرح زندگی موسیقیدان نامی آلمانی " بتهوون ". بنگاه افشاری, تهران, ص ۵۶ص, ۱۳۱۹.
۱۳۱۸
ضامن آهو. كتابفروشى فردوسى, مشهد, ص ۲٤ ص, ۱۳۱۸.
۱۳۱۷
دانیل دفو, روبن سن کروزو. شرکت مطبوعات, طهران, ص ٤٩ص, ۱۳۱۷.
عیسی صدیق, روش‌ ن‍وی‍ن‌ در ‌آم‍وزش‌ و پ‍رورش. ش‍رک‍ت‌ طب‍‍ع‌ ک‍ت‍‍اب‌, ت‍‍ه‍ر‌ان, ص ن، ٥١١ص, ۱۳۱۷.
۱۳۱۶
عبدالحسین صنعتی زاده کرمانی, رستم در قرن بیست و دوم. چاپخانه مرکزی, تهران, ص ۱۳۰ص, ۱۳۱۶.
روح الله خالقی, سرودهای دبستان, گفتار شاعران پیشین. شرکت کانون کتاب, تهران, ص ۲۳ص, ۱۳۱۶.
اورلین ر. گارات, شهر درخشان, یك تمثیل روحانی. چاپخانه بروخیم, طهران, ص ١٣٣ص, ۱۳۱۶.
محمد رمضانی, ملانصرالدین. کلاله خاور, طهران, ص ج, ۱۳۱۶.
۱۳۱۵
حیدر بیگ قزلباش. مطبعه اخوان کتابچی, تهران, ص ٤٠ ص, ۱۳۱۵.
خاله سوسکه و آقا موشک. مطبعه خوانساری, بی جا, ص ١٦ ص, ۱۳۱۵.
زهرا کیا (خانلری), رهبر دوشیزگان. كتابخانه مركزى, طهران, ص ٣٧٤ص, ۱۳۱۵.
قصه عمه گرگ و روباه و حکایت جام و قلیان و پند و نصیحت الحکماو افسانه مرد حاجی با کمال. قاضى سعیدى خوانسارى, [اصفهان], ص ١٦ص, ۱۳۱۵.
۱۳۱۴
محمدحسن رضوان, جام و قلیان و پندنامه حکما. کتابخانه فردوسی, بی جا, ص ٨ ص, ۱۳۱۴.
جبار باغچه بان, دستور تعلیم الفباء. مهر, تهران, ص ۵۱ص, ۱۳۱۴.
ابوتراب شایگان, دسته دزدان. حسين برياني شبستري، مطبعه سپهر, طهران, ص ۱۷ ص, ۱۳۱۴.
آلن پنکرتون, عفریته دوچرخه‏سوار. حسين برياني شبستري، مطبعه سپهر, طهران, ص ۱۷ ص, ۱۳۱۴.
مناجات‏نامه و توبه‏ نامه که در سحرها بخوانند. مطبعه علمى, تهران, ص ۱۶ ص, ۱۳۱۴.
۱۳۱۳
خاله قرباغه عروسى لاک پشت. مطبعه علمی, تهران, ص ١٥ ص, ۱۳۱۳.
عبدالحسین صنعتی زاده کرمانی, رستم در قرن بیست و دوم. چ‍‍اپ‍خ‍‍ان‍ه‌ ‌ات‍ح‍‍ادی‍ه‌, تهران, ص ١٣٠ص, ۱۳۱۳.
علی اکبر فردوس, عروسی تاجماه. چاپخانه فردین و برادران, طهران, ص ۳۷ص, ۱۳۱۳.
۱۳۱۲
زهرا کیا (خانلری), پروین و پرویز. مطبعه اطلاعات، مطبعه مهر, بی جا, ص ١٠٣ص, ۱۳۱۲.
عبدالحسین صنعتی زاده کرمانی, س‍ل‍ح‍ش‍ور. ک‍ت‍‍اب‍خ‍‍ان‍ه‌ ‌اق‍ب‍‍ال‌، مطبعه دانش, ط‍ه‍ر‌ان, ص ٢١٢ص, ۱۳۱۲.
گرگ و روباه. مطبعه اخوان كتابچى (اسلامیه), تهران, ص ٨ ص, ۱۳۱۲.
۱۳۱۱
جبار باغچه بان, پیر و ترب. مطبعه سعادت, شیراز, ص ۱۶ص, ۱۳۱۱.
کلام ملا ع معلم, مو و میش (یعنی گوسفند). بی نا, بی جا, ص ۱۶ص, ۱۳۱۱.
۱۳۱۰
اسماعیل ممتاز (ممتازالدوله), افتتاحیه کودکستان. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۱۰.
۱۳۰۸
حسنین علیهما السلام بجهه اطفال مکاتب. اخوان کتابچی (اسلامیه), تهران, ص ٢٤ ص, ۱۳۰۸.