مولودنامه حضرت رسول

عنوانمولودنامه حضرت رسول
گونهکتاب
شماره دسترسی٧٣چ
پدیدآورندگان همکارحائری, محمد علی
ناشرعلمى و شركاء
مکان انتشارطهران
سال انتشار۱۳۱۹
تعداد صفحه۱۵ ص
پدیدآورندگان

کاتب محمد على ‏حائرى

موضوعادبیات تالیف, ادبیات مکتبخانه ای, افسانه دینی, افسانه معجزه, افسانه ها و قصه های ایرانی, کتاب, محمد على ‏حائرى
نوع چاپ

چاپ سنگى

متن کامل