سرودهای دبستان

عنوانسرودهای دبستان
گونهکتاب
شماره دسترسی۱۰۰۰ک
پدیدآورندگانخالقی, روح الله
تاریخ تولد - وفات

۱۲۸۵-۱۳۴۴

عنوان فرعیگفتار شاعران پیشین
ناشرشرکت کانون کتاب
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۱۶
تعداد صفحه۲۳ص
اندازه۱۶*۲۱.۵س.م
پدیدآورندگان

سازنده آهنگ روح الله خالقی

موضوعادبیات تالیف, روح الله خالقی, سرودها, شعر فارسی, کتاب, موسیقی
گروه سنی(د، ه)
متن کامل

مجموعه ۷ شعر از شاعران قدیمی به همراه نت موسیقی، شامل: سرود دانایی، توانایی؛ سرود پند سعدی؛ سرود هنر؛ ....Sports Shoes | Nike Air Max 270 - Deine Größe bis zu 70% günstiger