عروسی تاجماه

عنوانعروسی تاجماه
گونهکتاب
شماره دسترسی١٢٩چ
پدیدآورندگانفردوس, علی اکبر
پدیدآورندگان همکارمیرزا علیخان,
ناشرچاپخانه فردین و برادران
مکان انتشارطهران
سال انتشار۱۳۱۳
تعداد صفحه۳۷ص
اندازه١٥×٢٠س.م
پدیدآورندگان

اثر علی اکبر خان فردوس‌؛ گراور میرزا علیخان‌

موضوعادبیات تالیف, افسانه جانوری, افسانه محبت, افسانه ها و قصه های ایرانی, چاپ سنگی, علی اکبر خان فردوس‌, علی اکبرفردوس‌, کتاب, منظومه داستانی, میرزا علیخان‌
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سیاه و سفید)

نوع چاپ

چاپ سنگی

بهاء

۲ریال

متن کامل