حیدر بیگ قزلباش

عنوانحیدر بیگ قزلباش
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٩چ
پدیدآورندگان همکارسید احمد و سید محمود اخوان کتابچی,, خوانساری, سید عباس ض
عنوان دیگر

عنوان روی جلد: حیدر بیگ

ناشرمطبعه اخوان کتابچی
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۱۵
تعداد صفحه٤٠ ص
پدیدآورندگان

حسب الامر سید احمد و سید محمود اخوان کتابچی؛ کاتب سید عباس ضیاء الکتاب خوانساری

موضوعادبیات تالیف, ادبیات مکتبخانه ای, چاپ سنگی, داستان عاشقانه, داستان فارسی, داستان ماجرایی, سید احمد و سید محمود اخوان کتابچی, سید عباس ضیاء الکتاب خوانساری, کتاب
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سیاه و سفید)

نوع چاپ

چاپ سنگی

متن کامل