شنگول و منگول

عنوانشنگول و منگول
گونهکتاب
شماره دسترسی۴۳چ
پدیدآورندگان همکارسید صالحی خوانساری, سید عباس, محمدصانعی,, کتابچی, احمد
ناشركتابفروشى اسلامیه
مکان انتشار[طهران]
سال انتشار۱۳۱۹
تعداد صفحه۱٦ص
اندازه۱۷*۱۱س.م
پدیدآورندگان

[تصویرگر] محمدصانعی؛ كاتب سیدعباس سید صالحى‏خوانسارى؛ به دستور سید احمد (كتابچى)

موضوعادبیات تالیف, ادبیات مکتبخانه ای, افسانه اندرزی تمثیلی, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, چاپ سنگی, سید احمد کتابچى, سید احمد كتابچى, سیدعباس سید صالحى‏خوانسارى, کتاب, محمدصانعی
وضعیت رنگ

مصور،‌ نقاشی (سیاه و سفید)

نوع چاپ

چاپ سنگى

متن کامل