خاله سوسکه و آقا موشک

عنوانخاله سوسکه و آقا موشک
گونهکتاب
شماره دسترسی٣١چ
پدیدآورندگان همکارخوانساری, میرزا آقا
عنوان دیگر

عنوان پشت جلد: خاله سوسکه

ناشرمطبعه خوانساری
مکان انتشاربی جا
سال انتشار۱۳۱۵
تعداد صفحه١٦ ص
اندازه١١*٥/١٧س.م
پدیدآورندگان

بسعی میرزا آقا قاضی سعیدی خوانساری

موضوعادبیات تالیف, ادبیات مکتبخانه ای, افسانه تكرار پذیر, افسانه جانوری, افسانه محبت, افسانه ها و قصه های ایرانی, چاپ سنگی, کتاب, منظومه داستانی, میرزا آقا قاضی سعیدی خوانساری
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سیاه و سفید)

نوع چاپ

چاپ سنگى

متن کامل