قصه عمه گرگ و روباه و حکایت جام و قلیان و پند و نصیحت الحکماو افسانه مرد حاجی با کمال

عنوانقصه عمه گرگ و روباه و حکایت جام و قلیان و پند و نصیحت الحکماو افسانه مرد حاجی با کمال
گونهکتاب
شماره دسترسی١٤٠چ
پدیدآورندگان همکارتاج بخش, محسن, خوانسارى, یوسف صدیقى, خوانسارى, میرزا آقا
ناشرقاضى سعیدى خوانسارى
مکان انتشار[اصفهان]
سال انتشار۱۳۱۵
تعداد صفحه١٦ص
اندازه۱۸*۵/۱۱س.م
پدیدآورندگان

[تصویرگر] محسن تاج‏ بخش؛ كتبه یوسف صدیقى خوانسارى؛ به سعى و اهتمام میرزا آقا قاضى سعیدى خوانسارى

موضوعادبیات تالیف, ادبیات مکتبخانه ای, افسانه اندرزی تمثیلی, افسانه جانوری, افسانه مناظره ‌ای, افسانه ها و قصه های ایرانی, چاپ سنگی, کتاب, محسن تاج‏ بخش, میرزا آقا قاضى سعیدى خوانسارى, یوسف صدیقى خوانسارى
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سیاه و سفید)

نوع چاپ

چاپ سنگى

متن کامل