رستم در قرن بیست و دوم

عنوانرستم در قرن بیست و دوم
گونهکتاب
شماره دسترسی۲۳۰ک
پدیدآورندگانصنعتی زاده کرمانی, عبدالحسین
تاریخ تولد - وفات

١٢٧٣-١٣٥٢

ناشرچاپخانه مرکزی
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۱۶
تعداد صفحه۱۳۰ص
اندازه١٣*١٨س.م
پدیدآورندگان

از تصینفات صنعتی زاده کرمانی

موضوعادبیات تالیف, صنعتی زاده کرمانی, عبدالحسین صنعتی زاده کرمانی, فانتزی ایرانی, فانتزی زمان گسست, کتاب
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

متن کامل

جانکاس مخترع ماشین تجسم ارواح با شاگردانش به سیستان می رود تا به آرزوى دیرین خود جامه ی عمل بپوشاند و با رستم دستان پهلوان ایرانى ارتباط برقرار کند. جانکاس می تواند رستم را با همان شکل و شمایل واقعی اش احضار کند و او را با ابزارها و دستگاه های قرن بیستم فرمانبر خود کند و به خانه ی خود ببرد. با این کار در شهر غوغایى برپا می شود و چون نظم شهر به هم می خورد، جانکاس به همراه رستم به دادگاه فرا خوانده می شود. در پایان دادگاه، جانکاس ناچار می شود رستم را به زمانه ی خود بازگرداند.Sportswear free shipping | 【国内۴月۲۴日発売予定】ナイキ ウィメンズ エア アクア リフト 全۲色 - スニーカーウォーズ