قوهاى وحشى

عنوانقوهاى وحشى
گونهکتاب
پدیدآورندگاناندرسن, هانس کریستیان
تاریخ تولد - وفات

١٨٠٥-١٨٧٥

پدیدآورندگان همکارروحی ارباب,
عنوان دیگر

عنوان اصلی: [De vilde Svaner]

ناشربنگاه مطبوعاتى فرهنگ
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۲۲
تعداد صفحه١۶ ص
اندازه۳ *۵/١۶س.م
پدیدآورندگان

[ه‍‍ان‍س‌ک‍ری‍س‍ت‍یان‌ آن‍درس‍ن]‌؛ ترجمه روحی ارباب

موضوعادبیات ترجمه, افسانه پریانی, افسانه ها و قصه های دانمارکی, افسانه هاى نو, بنگاه مطبوعاتی فرهنگ, روحی ارباب, کتاب, ه‍‍ان‍س‌ ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‍‍ان‌ آن‍درس‍ن‌
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور،‌ نقاشي (سیاه و سفید)

بهاء

۲۴ریال

متن کامل

الیزا و یازده برادرش شاهزاده هستند. آن‌ها به سبب آزارهای نامادرى، کاخ پدر را ترک می کنند و هر یک دچار سرنوشتى شگفت‌انگیز می‌شوند. سرانجام، الیزا با تلاش و پشتکار زندگى خود و برادرانش را نجات می‌دهد.Asics shoes | Nike