کاربرگه

Found 115 results
فیلترها: کلیدواژه is داستان ماجرایی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
موریس لبلان, آرسن لوپن, دزد جنتلمن. اسکندری, بی جا, ص ١٠٤ص, نوشته شده.
جک لندن, پ‍س‍ر آف‍ت‍اب‌. كانون معرفت, تهران, ص ۲۴۰ ص, نوشته شده.
چارلز اسپین ورال, پ‍ی‍ک‍ان‌ ش‍ک‍س‍ت‍ه‌. بی نا, بی جا, ص ۱۶ ص, نوشته شده.
مارک تواین, توم سایر. زرین, تهران, ص ٢٦٣ص, نوشته شده.
ارنست همینگوی, ج‍زی‍ره‌ای‌ در ت‍وف‍ان‌. دن‍ی‍ای‌ ک‍ت‍اب، ش‍ه‍ری‍ار, بی جا, ص ۲۰۴ ص, نوشته شده.
ژول ورن, جزیره ای در آتش. کتابفروشی فخر رازی, تهران, ص ٢٤٨ ص, نوشته شده.
رابرت لوئی استیونسن, جزیره گنج. پدیده, تهران, ص ۱۷۰ص, نوشته شده.
دیوید واتسون, چ‍ارل‍ی‌ چ‍اپ‍ل‍ین‌. كوروش, تهران, ص ۴۸ ص, نوشته شده.
جک لندن, داس‍ت‍ان‌ ک‍ی‍ش‌ اس‍ک‍ی‍م‍و. گوتنبرگ, بی جا, ص ۱۵ ص, نوشته شده.
داستان س‍ه‌ پ‍ی‍ش‍‍ا‌ه‍ن‍گ‌. ت‍رج‍م‍‍ان, بی جا, ص ۳٤ص, نوشته شده.
چارلز دیکنز, داوید کاپرفیلد. ارغوان, تهرا, ص ١٤٤ص, نوشته شده.
میگل د. سروانتس, دن کیشوت. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٤٢ ص, نوشته شده.
دانیل دفو, رابین سون کرسو. شریعت, بی جا, ص ٤٤ص, نوشته شده.
دانیل دفو, رابینسون کروزوئه. کورش, تهران, ص ٤٨ص, نوشته شده.
دانیل دفو, روبنسن کروزوئه. گلشایی, بی ج, ص ٤٠٤ص, نوشته شده.
شش سرباز سرنوشت. پدیده, [تهران], ص [١٦]ص, نوشته شده.
ژول ورن, شورش. عارف, بی جا, ص ٢٩٥ص, نوشته شده.
جک لندن, غ‍ول‍ه‍ای‌ دری‍ا. سعيدی, بی جا, ص ۱۵۲ ص, نوشته شده.
ژول ورن, فانوس دریایی. دنیای کتاب, بی جا, ص ٢١٣ص, نوشته شده.
ژول ورن, فرزندان کاپتین گرانت. گوتمبرگ, بی جا, ص ٧١٢ص, نوشته شده.
ک‍اب‍وی‌ ن‍اش‍ی‌. م‍وس‍س‍ه‌ وس‍ائ‍ل‌ آم‍وزش‍ی‌ ک‍ی‍ه‍ان‌, بی جا, ص ۶۳ ص, نوشته شده.
آلکساندر دوما, ک‍ن‍ت‌ م‍ون‍ت‌ ک‍ری‍س‍ت‍و. گوتمبرگ, تهران, ص ۷۲۲ص‌, نوشته شده.
جون والش آنگلاوند, کابوى. پدیده, تهران, ص ٣٠ص, نوشته شده.
م. ع. دیبائی, کوچولوی نقاش, و چند قصه دیگر. غزالی, تهران, ص ١٠٤ص, نوشته شده.
مریون بوردن, گربه خوشحال. پديده, تهران, ص ۳۰ ص, نوشته شده.
ارنست همینگوی, م‍رد پی‍ر و دری‍ا. شهريار, بی ج, ص ۱۷۵ ص, نوشته شده.
مارک تواین, ماجراهای هاکلبری فین. ارسطو, تهران, ص ٣٩٤ص, نوشته شده.
جک لندن, مسابقه. ع‍ل‍ی‌ ج‍ع‍ف‍ری‌, بی جا, ص ۷۶ ص, نوشته شده.
هدیه عجیب, داستانی از کشور آلمان. فروغی, بی جا, ص ٤٣ص, نوشته شده.
۱۳۵۹
چارلز دیکنز, آرزوهای بزرگ. گنجینه, تهرا, ص ٣٦٨ص, ۱۳۵۹.
۱۳۵۶
رابرت لوئی استیونسن, تیر سیاه. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٢١٦ص, ۱۳۵۶.
ادیسون مارشال, خانواده رابینسون در آلاسکا. یکتا, تهران, ص ١٧٤ص, ۱۳۵۶.
محمود احیایی, دریای وحشی. پيک نوجوانان, صص ۱۴-۱۸, ۱۳۵۶.
جاهد اوچوق, دو قلوهاى ترک. کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان, تهران‌, ص ۲۳۰ص, ۱۳۵۶.
دو وی, ش‍ک‍ار س‍گ‌ م‍اه‍ی‌ ب‍زرگ‌. پيوند, تهران, ص (۴۰) ص, ۱۳۵۶.
اریش کستنر, فلفلی و آنتون. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ١٥٥ص, ۱۳۵۶.
آرمسترانگ ولز اسپری, ک‍اپ‍ی‍ت‍ان‌ ک‍وک‌, ک‍اش‍ف‌ اس‍ت‍رال‍ی‍ا. ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر؛ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌, ت‍ه‍ران‌، ن‍ی‍وی‍ورک‌, ص ۱۴۴ ص, ۱۳۵۶.
مارک تواین, هکلبری فین. آگاه, تهران, ص ٣٠٨ص, ۱۳۵۶.
۱۳۵۵
سوفی سگور, بچه فراری, و چند قصه دیگر. جاویدان, تهران, ص ١٢٩ص, ۱۳۵۵.