کوچولوی نقاش

عنوانکوچولوی نقاش
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٨٨ک
پدیدآورندگاندیبائی, م. ع.
عنوان فرعیو چند قصه دیگر
ناشرغزالی
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه١٠٤ص
اندازه١٧*٥/٢٤ س.م
پدیدآورندگان

نوشته م. ع. دیبائی

موضوعادبیات تالیف, داستان اجتماعی, داستان فارسی, داستان ماجرایی, غزالی, کتاب, م. ع. دیبائی, مجموعه ها
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

١٢٠ ریال

عنوان کوتاهسری داستانهای بنفشه
متن کامل

مجموعه ی ۷ داستان، شامل: کوچولوی نقاش؛ پسرک چوپان؛ فرهاد و فرزین؛ و....affiliate tracking url | Ανδρικά Nike