چ‍ارل‍ی‌ چ‍اپ‍ل‍ین‌

عنوانچ‍ارل‍ی‌ چ‍اپ‍ل‍ین‌
گونهکتاب
شماره دسترسی۲۲۶۹ک
پدیدآورندگانواتسون, دیوید
پدیدآورندگان همکارسارا,
ناشركوروش
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۴۸ ص
اندازه۲۲*۵/۳۱س.م
پدیدآورندگان

ن‍وش‍ت‍ه‌ دی‍وی‍د وات‍س‍ون‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ س‍ارا

موضوعادبیات ترجمه, داستان انگلیسی, داستان طنزآمیز, داستان ماجرایی, دی‍وی‍د وات‍س‍ون‌, دیوی‍د واتس‍ون‌, س‍ارا, سارا, کتاب, کمیک استریپ, کورش, مجموعه ها
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، كمكيك استريپ(رن‍گ‍ی‌)

بهاء

١٥٠ريال.

عنوان کوتاهداس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ی‍ل‍ی‍پ‍ر
متن کامل

مجموعه ی ۹ داستان، شامل: چارلی چاپلین در رباینده صحنه؛ چارلی چاپلین در یک مسافرت خیلی خوب؛ چارلی چاپلین در راه رفتن توی خواب؛ و....Running sports | Releases Nike Shoes