غ‍ول‍ه‍ای‌ دری‍ا

عنوانغ‍ول‍ه‍ای‌ دری‍ا
گونهکتاب
شماره دسترسی۱۵۳۶ک
پدیدآورندگانلندن, جک
تاریخ تولد - وفات

۱۸۷۶-۱۹۱۶

پدیدآورندگان همکارشکیباپور,
ناشرسعيدی
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۱۵۲ ص
اندازه۲۲*۱۴س.م
پدیدآورندگان

ج‍ک‌ ل‍ن‍دن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ک‍ی‍ب‍اپ‍ور

موضوعادبیات ترجمه, ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ک‍ی‍ب‍اپ‍ور, ج‍ک‌ ل‍ن‍دن‌, جک‌ ل‍ن‍دن‌, داستان امریکایی, داستان ماجرایی, سعیدی, شکیباپور, کتاب, مجموعه ها
گروه سنیج، د
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سياه و سفيد)

بهاء

۲۰۰ ريال

متن کامل

مجموعه ۷ داستان، شامل: غولهای دریا؛ هزار پا و شناگر؛ ملکه لانگشایر؛ و ....Adidas footwear | Jordan Ανδρικά • Summer SALE έως -50%