شهریار کوهسار

عنوانشهریار کوهسار
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٢٤١ک
پدیدآورندگانآبو, ادمون فرانسوا والانتن, کشاورز, کریم
تاریخ تولد - وفات

١٨٢٨-

ناشرلوح
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۷
تعداد صفحه١١٧ص
اندازه١٤*٥/٢١ س.م
پدیدآورندگان

ادمن آبو؛ ترجمه کریم کشاورز

موضوعادبیات ترجمه, ادمن آبو, ادمون فرانسوا والانتن آبو, داستان فرانسوی, داستان ماجرایی, کتاب, کریم کشاورز
گروه سنی(ج ،د)
بهاء

١٠٥ ریال

متن کامل

حاجى استاوروس پسر کشیش جزیره ی تینو از راه راهزنى و گروگانگیرى و اخاذى زندگی می‌کند. روزی گروهى را به گروگان می‌گیرد و از وابستگان آنها پول می‌خواهد. آنها نیز دخترش را می‌ربایند و شرط می‌کنند که در برابر آزادی گروگان ها دخترش را آزاد می‌کنند. حاجى که دخترش را بسیار دوست دارد، پس از آزادى او تصمیم می‌گیرد راهزنى را کنار بگذارد و نام شهریار کوهسار را برای خود انتخاب می‌کند.jordan Sneakers | Men’s shoes