داستان س‍ه‌ پ‍ی‍ش‍‍ا‌ه‍ن‍گ‌

عنوانداستان س‍ه‌ پ‍ی‍ش‍‍ا‌ه‍ن‍گ‌
گونهکتاب
شماره دسترسی٤٦١٦ک
پدیدآورندگان همکاروزیری, علینقی
ناشرت‍رج‍م‍‍ان
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۳٤ص
اندازه٥/١٧*١٢س.م
پدیدآورندگان

ترجمه علینقی وزیری

موضوعادبیات ترجمه, ترجمان, داستان ماجرایی, علینقی وزیری, کتاب
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه‏ و سفيد)

بهاء

٥/٢ ریال

عنوان کوتاهخ‍و‌ان‍دن‍ی‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌؛ ۱
متن کامل

پس از پایان انجمن بزرگ پیشاهنگان ۴۲ کشور در هلند، فرسون، پییر و آندره که با هم دوست شده اند قرار مى گذارند تا در انجمن سال بعد همدیگر را ببینند. آندره نزد عمویش به فرانسه مى رود اما او فوت کرده و پرنده‏اى نایاب براى آندره به ارث گذاشته است، آندره تصمیم می گیرد به امریکا نزد فرسون برود. اما در راه فرسون را می بیند که به دلیل ورشکستگى کارخانه ی پدرش به انگلستان نزد پییر رفته است. آن دو همسفر می شوند. اما در راه، دو دزد، پرنده ی نایاب آندره را می دزدند. در انگلستان باغ پرنده‏شناسى معروفى هست که خواهر پییر در آن کار مى‏کند. چند روز پس از رسیدن آندره و فرسون، یکى از دزدان، پرنده را به باغ پرنده‏شناسى می برد تا آن را به قیمت بالایى بفروشد. هلن که از جریان خبر دارد، به فروشنده که خود را به شکل پیرمردى در آورده است مشکوک مى شود و به کمک فرسون و مدیر باغ و پلیس دزد را دستگیر کنند. آندره و فرسون در باغ پرنده‏شناسى به کار گماشته مى شوند و پرنده ی آندره به مجموعه ی باغ افزوده می شود.buy shoes | jordan Release Dates