آرزوهای بزرگ

عنوانآرزوهای بزرگ
گونهکتاب
شماره دسترسی٥٢ک
پدیدآورندگاندیکنز, چارلز
تاریخ تولد - وفات

١٨١٢-١٨٧٠

پدیدآورندگان همکارشکیباپور, عنایت الله
عنوان دیگر

عنوان اصلی: Great Expectations

ناشرگنجینه
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۹
تعداد صفحه٣٦٨ص
اندازه٥/١٤*٥/٢١ س.م
پدیدآورندگان

اثر چارلز دیکنز؛ مترجم عنایت الله شکیباپور

موضوعادبیات ترجمه, چارلز دیکنز, داستان انگلیسی, داستان ماجرایی, عنایت الله شکیباپور, کتاب, گنجینه
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٣٥٠ ریال

متن کامل

پیپ، پسرک نوجوان با یک قاتل فرارى آشنا مى شود. عمویش او را نزد پیرزنى ثروتمند به نام خانم هاویشام مى فرستد که مرد مورد علاقه اش در آستانه ى ازدواج او را ترک کرده است و اکنون دوست دارد کودکان را پیرامون خود داشته باشد. پسرک در خانه ى او با دخترى زیبا آشنا مى شود و به او پیشنهاد ازدواج مى دهد. دختر پیشنهاد او را نمى پذیرد و پسر براى به دست آوردن پول و رسیدن به دختر به شهر دیگرى مى رود و از کمک هاى مالى یک ناشناس بهره مند مى شود. سرانجام در مى یابد که مرد ناشناس همان قاتل فرارى است.Running sports | Trending