فرزندان کاپتین گرانت

عنوانفرزندان کاپتین گرانت
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٠٥١ک
پدیدآورندگانورن, ژول
تاریخ تولد - وفات

١٨٢٨-١٩٠٥

پدیدآورندگان همکارمحیی, جواد
عنوان دیگر

عنوان اصلی: [Les Enfants du capitaine Grant] عنوان به انگلیسی: [ In Search of the Castaways]

ناشرگوتمبرگ
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٧١٢ص
اندازه٥/١٤*٥/٢١ س.م
پدیدآورندگان

ژول ورن؛ ترجمه جواد محیی

موضوعادبیات ترجمه, جواد محیی, داستان فرانسوی, داستان ماجرایی, ژول ورن, کتاب, گوتمبرگ, گوتنبرگ
گروه سنی(د)
بهاء

١٥٠ ریال

متن کامل

کشتی کاپیتان گرانت غرق می‌شود. کاپیتان گرانت که در جزیره ای محسور شده است. پیام های کمکی به چند زبان داخل بطری کرده و به آب می‌اندازد. بطری ها توسط نهنگی بلعیده می‌شود و بعدها نهنگ توسط کاپیتان گلناروان صید می‌شود. بطری ها به دست کاپیتان گلناروان می‌رسد و او به همراه همسر خود و فرزندان کاپیتان گرانت و چند نفر دیگر به دنبال کاپیتان گرانت می‌روند و موفق می‌شوند او را نجات دهند.Asics footwear | Sneakers