فلفلی و آنتون

عنوانفلفلی و آنتون
گونهکتاب
شماره دسترسی١٤٥٤ک
پدیدآورندگانکستنر, اریش
تاریخ تولد - وفات

١٨٩٩-١٩٧٤

پدیدآورندگان همکاربین, علی پاک
عنوان دیگر

عنوان اصلی: Punktchen und Anton

ناشرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۶
تعداد صفحه١٥٥ص
اندازه١٥*٥/٢١ س.م
پدیدآورندگان

نوشته ی اریش کستنر؛ ترجمه ی علی پاک بین

موضوعادبیات ترجمه, اریش کستنر, داستان آلمانی, داستان ماجرایی, علی پاک بین, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کتاب
گروه سنی(د، ه)
بهاء

٤٥ ريال

عنوان کوتاهمجموعه داستان ها و سرزمين ها براى نوجوانان
نوبت چاپچاپ دوم: ١٣٥٦
متن کامل

فلفلی با آنتوان پسر فقیری که با مادر مریض اش زندگی می کند، دوست می شود. آنها نقشه ی جوانی تبهکار را که با پرستار فلفلی طرح دوستی ریخته است نقش بر آب می کنند. تبهکار به زندان می افتد. پدر فلفلی پرستار را بیرون می کند و از آنتوان و مادرش می خواهد که بیایند و با آنها زندگی کنند. و فلفلی زندگی خوبی را در کنار آنتوان آغاز می کند.Sport media | Mens Flynit Trainers