پ‍ی‍ک‍ان‌ ش‍ک‍س‍ت‍ه‌

عنوانپ‍ی‍ک‍ان‌ ش‍ک‍س‍ت‍ه‌
گونهکتاب
شماره دسترسی۲۷۲۲ک
پدیدآورندگانورال, چارلز اسپین
تاریخ تولد - وفات

۱۹۰۴- ۱۹۹۰

پدیدآورندگان همکارک‍راوف‍ورد,, قزوینی, نادره
عنوان دیگر

عنوان اصلی: [Broken Arrow]

ناشربی نا
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۱۶ ص
اندازه۵/۲۱*۵/۱۴س.م
پدیدآورندگان

ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ورال‌؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر ک‍راوف‍ورد؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ن‍ادره‌ ق‍زوی‍ن‍ی‌

موضوعادبیات ترجمه, بی نا, چارلز اسپین ورال, داستان کانادایی, داستان ماجرایی, کتاب, ک‍راوف‍ورد, ن‍ادره‌ ق‍زوی‍ن‍ی‌, ن‍ادره‌ ق‍زوی‍ن‍ی, ورال‌
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، نقاشی(رن‍گ‍ی‌)

بهاء

۲۰ريال

متن کامل

سفیدپوستان سرزمین سرخپوستان را اشغال کرده اند. آکیلا، پسر سفید پوستى را به اسارت می‌گیرد. پسرسفید پوست در یک حادثه جان آکیلا را نجات می‌دهد. آکیلا می‌فهمد که در میان سفیدپوستان هم ‏انسان‌هاى خوب پیدا مى‌شوند.