پ‍ی‍ک‍ان‌ ش‍ک‍س‍ت‍ه‌

عنوانپ‍ی‍ک‍ان‌ ش‍ک‍س‍ت‍ه‌
گونهکتاب
پدیدآورندگانورال, چارلز اسپین
پدیدآورندگان همکارک‍راوف‍ورد,, قزوینی, نادره
متن کامل

سفیدپوستان سرزمین سرخپوستان را اشغال کرده اند. آکیلا، پسر سفید پوستى را به اسارت می‌گیرد. پسرسفید پوست در یک حادثه جان آکیلا را نجات می‌دهد. آکیلا می‌فهمد که در میان سفیدپوستان هم ‏انسان‌هاى خوب پیدا مى‌شوند.