شش سرباز سرنوشت

عنوانشش سرباز سرنوشت
گونهکتاب
شماره دسترسی٩١٢ک
ناشرپدیده
مکان انتشار[تهران]
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه[١٦]ص
اندازه٥/١٣*٥/١٨ س.م
موضوعادبیات ترجمه, پدیده, داستان ماجرایی, کتاب, مجموعه ها
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سياه و سفيد)

بهاء

١٥ ریال

متن کامل

مجموعه ۲ داستان، شامل: " شش سرباز سرنوشت"، جک بعد از جنگ تصمیم گرفت که با دوستان خود دنیا را فتح کند. او با کمک دوستانش توانست به طلاهاى فرمانروا دست پیدا کند. آنها طلاها را بین خود تقسیم کمی‌کنند."گرتل شجاع و زیرک"، گرتل آشپز و شکمو بود. روزى براى اربابش قرار بود مهمان بیاید. گرتل دو مرغ پخت ولى قبل از اینکه مهمان ها بیایند گرتل مرغ ها را خورد. وقتى مهمان ها آمدند گرتل توانست با زیرکى آنها را فرارى دهد.Buy Kicks | Vans Shoes That Change Color in the Sun: UV Era Ink Stacked & More – Fitforhealth News