دریای وحشی

عنواندریای وحشی
گونهمقاله
نویسندگاناحیایی, محمود
تاریخ تولد - وفات

۱۳۲۳-۱۳۷۹

Corporate Authorsمکتبی,
ناشرپيک نوجوانان
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

نيمه اول اسفند ماه ۱۳۵۶

شماره

دوره ۶ ش ۱۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۴-۱۸
وضعیت رنگ

مصور، نقاشي (رنگي)

پدیدآورندگان

تصويرگر مکتبي

موضوعادبیات تالیف, ادبیات تاليف, پیک نوجوان, داستان ماجرایی, محمود احيایی, مقاله, مکتبی, منابع نوشتاری
متن کامل

پدر خداداد و برادر رحمان برای ماهیگیری به دریا رفته بودند ولی دریا طوفانی شده بود و آن ها هنوز برنگشته بودند. خداداد و رحمان تصمیم گرفتند با قایق کهنه شان به دنبال آن ها بروند. دریا طوفانی بود و نزدیک بود رحمان و خداداد در آب غرق شوند. ولی بالاخره توانستند قایق پدر خدادا و برادر رحمان را ببینند. قایق آن ها در گردباد که به دام ماهیگیران معروف بود، گیر افتاده بود. آن دو به سمت آن ها رفتند و با طنابی که برایشان فرستاند آن ها را از گردباد بیرون کشیده و نجات دادند.Nike air jordan Sneakers | Air Jordan Retro - 2021 Release Dates + Preview , Fitforhealth