شورش

عنوانشورش
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٠٢٠ک
پدیدآورندگانورن, ژول
تاریخ تولد - وفات

١٨٢٨-١٩٠٥

پدیدآورندگان همکارشکیباپور,
ناشرعارف
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٢٩٥ص
اندازه۱۵*۲۲ س.م
پدیدآورندگان

ژول ورن؛ ترجمه شکیباپور

موضوعادبیات ترجمه, داستان فرانسوی, داستان ماجرایی, ژول ورن, شکیباپور, کتاب
گروه سنی(د، ه)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٣٥٠ ريال

متن کامل

ناباب داندویان یا ناباب، هندی مبارزى است که براى رهایى وطن خود از دست سلطه‏جویان انگلیسى در سده ی ۱۹ با نیروهاى بیگانه مبارزه مى‏کند. انگلیسی ها او را به عنوان یک خرابکار و شورشى معرفى مى‏کنند، اما مردم ایالت‏هاى مختلف برای مبارزه با بیگانگان به او می پیوندند.Running sport media | Nike nike air max paris 1 patch 2017 , Sneakers , Ietp STORE