آنچه از کنگره آموختیم : تصاویر در افسانه ها

عنوانآنچه از کنگره آموختیم : تصاویر در افسانه ها
گونهمقاله
نویسندگانمیرهادی (خمارلو), توران, قزل ایاغ (بهروزی), ثریا
ناشردر جعفرنژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۶۳
تاریخ نشر

١٣٦٣

زبان انتشارفارسی
شماره صفحهص. [٢٢٢]-٢٢٦
پدیدآورندگان

ترجمه توران میرهادی، ثریا قزل ایاغ

موضوع٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان, افسانه ها, تصویرگری, توران میرهادی (خمارلو), ثریا قزل ایاغ, شورای کتاب کودک, مقاله, منابع نوشتاری
متن کامل

چکیده ای از سخنان بتبنا هورلمن، رجینا پولانداورنک و هانس آ. هالبای در پانزدهمین کنگره ی جهانی ادبیات کودکان در مهر ماه سال ۱۳۵۵ در آتن درباره ی تصویرگری افسانه ها.best shoes | Sneakers