کاربرگه

Found 9 results
فیلترها: کلیدواژه is تصویرگری  [برداشتن فیلترها]
۱۳۷۹
محمد هادی محمدی, تاریخ ادبیات کودکان ایران. نشر چیستا, تهران, ص ۱۰ج, ۱۳۷۹.
۱۳۷۵
حسین زاده، منصور, کمیکهای مصور در مجله های کودکان قبل از انقلاب. پژوهشنامه کودک و نوجوان, صص ۴۹-۵۶, ۱۳۷۵.
۱۳۶۳
توران میرهادی (خمارلو) و قزل ایاغ (بهروزی), ثریا, آنچه از کنگره آموختیم : تصاویر در افسانه ها. در جعفرنژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٢٢٢]-٢٢٦, ۱۳۶۳.
۱۳۵۵
آنچه از کنگره آموختیم : تصاویر در افسانه ها. گزارش شورای کتاب کودک, ص ١٦-٢٠, ۱۳۵۵.
شناخت هنر کودک: نقاشی کودک حرفهایی از ... رستاخیز, ص ۷, ۱۳۵۵.
شناخت هنر کودک: نقاشی و سینمای کودک, گفت و گو با علی اکبر صادقی تجسم زمان از طریق تصویر ". رستاخیز, ص ۷, ۱۳۵۵.
۱۳۵۳
چند خبر ..: تقویم یونیسف. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۳, ۱۳۵۳.
۱۳۱۶
حسین فرخ پارس, مطالعه و تحقیق در کتب ابتدائی وزارت معارف (از اول تا چهارم), ش ادبیات. دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران, تهران, ۱۳۱۶.